Wielki Piątek

W Święty Wielki Piątek Kościół prawosławny wspomina święte, zbawcze Męki Jezusa Chrystusa – Zbawiciela rodzaju ludzkiego. Chrystus dobrowolnie przyjął cierpienia za ludzi. Był bity, wyśmiewany, policzkowany. Jezus został ukrzyżowany o trzeciej godzinie (Mk, 15 25). Od szóstej godziny była ciemność aż do godziny dziewiątej (Mt, 27 45). Na jutrzni Wielkiego...

Kontynuuj czytanie

Wielki Czwartek

W Święty Wielki Czwartek wspomina się ustanowienie Sakramentu sakramentów jakim jest Eucharystia. Także w ten dzień Chrystus – pokazując obraz pokory – umył swoim uczniom nogi. Wszystkie nabożeństwa z naszej parafii będą transmitowane na stronie Facebook [Tutaj] Harmonogram nabożństw dostępny jest [tutaj] Imiona za swoich bliskich można wpisywać [tutaj]  

Kontynuuj czytanie

Wielka Środa

W Świętą Wielką Środę na Jutrzni słyszymy jeszcze pieśń o Oblubieńcu, czas przeznaczony na pokutę nieubłaganie się kończy. W katyzmach poetyckich (siedalnach), następujących po czytaniu psałterza, przedstawione zostają dwa znamienne dla Wielkiej Środy obrazy – jeden zasługujący uznania, drugi – potępienia: pokuta grzesznicy i zdrada Judasza. Grzesznica namaściła Pana mirrą....

Kontynuuj czytanie

Wielki Wtorek

W Święty Wielki Wtorek wspominamy przypowieść o dziesięciu dziewicach (Mt 25, 1 – 13). Było bowiem pięć mądrych i pięć nierozsądnych kobiet, które czekały na Oblubieńca.  Gdy przyszła noc, wszystkie usnęły (Mt 25, 5). Podczas ich snu, rozległo się wołanie. Pięć mądrych wzięło ze sobą dużą ilość oleju, dzięki temu...

Kontynuuj czytanie

Wielki Poniedziałek

W Święty Wielki Poniedziałek Kościół prawosławny wspomina błogosławionego Józefa i uschłe drzewo figowe. Od Wielkiego Poniedziałku rozpoczyna się Tydzień Świętych Cierpień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wszystkie nabożeństwa z naszej parafii będą transmitowane na stronie Facebook [Tutaj] Harmonogram nabożństw dostępny jest [tutaj]

Kontynuuj czytanie

Ograniczenia dot. liczby uczestników nabożeństw przedłużone do 19 kwietnia!

Drodzy Parafianie, 9 kwietnia 2020 roku Kancelaria Premiera RP poinformowała, iż ograniczenia liczby uczestników nabożeństw do 5 osób zostały przedłużone do 19 kwietnia. W związku z powyższym krakowska cerkiew będzie dalej funkcjonować w następujący sposób: Nabożeństwa będą sprawowane zgodnie z zamieszczonym na stronie parafialnej harmonogramem:  www.krakow-cerkiew.pl Wszystkie nabożeństwa będą transmitowane na...

Kontynuuj czytanie

SAKRAMENT CHORYCH – SOBOROWANIJE

W poniedziałek Wielkiego Tygodnia (13 kwietnia) o godzinie 17.00 w krakowskiej cerkwi będzie sprawowany Sakrament  Chorych. Wszystkich zainteresowanych proszę o zapoznanie się z poniższą informacją, która wyjaśnia zasady przystępowania do tego Sakramentu. Z uwagi na ograniczenia, jakie nakłada na nas obecna sytuacja prosimy o zgłoszenia telefoniczne lub mailowe chęci uczestnictwa...

Kontynuuj czytanie

Uwaga – zmiany w programie i zasadach sprawowania nabożeństw

W związku z wprowadzeniem ograniczeń w przemieszczaniu się oraz dopuszczalnej liczby uczestników nabożeństw do 5 osób informujemy,  że krakowska cerkiew będzie funkcjonować według następujących zasad: Nabożeństwa będą sprawowane zgodnie z zamieszczonym na stronie parafialnej harmonogramem:  www.krakow-cerkiew.pl Wszystkie nabożeństwa będą transmitowane na żywo na stronie Facebook: https://www.facebook.com/krakowcerkiew/ W nabożeństwach może uczestniczyć...

Kontynuuj czytanie

Transmisja nabożeństw z krakowskiej cerkwi

Drodzy Parafianie, Przeżywamy obecnie ciężkie chwile, jakie przyniosła naszemu społeczeństwu epidemia. Władze naszego kraju przeciwdziałając jej rozprzestrzenianiu wprowadziły wiele zasad, które staramy się jak najlepiej wykonać. Przypominamy, że zgodnie z zaleceniami m.in. musimy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie zasad higieny, a na nabożeństwach nie powinno być nas jednocześnie więcej niż...

Kontynuuj czytanie

Rocznica święceń kapłańskich

Ksiądz Proboszcz naszej parafii prot. Jarosław Antosiuk obchodzi dziś rocznicę święceń kapłańskich. Wielce Czcigodny Księże Proboszczu! Życzymy wielu łask Bożych i orędownictwa Przenajświętszej Bogurodzicy w wykonywaniu tak pięknej i trudnej posługi duszpasterskiej. Niech Świety Duch prowadzi Was w każdym dniu Waszego życia. Mnogaja leta! zdjęcia: Tadei Makarchuk

Kontynuuj czytanie