Obóz roboczy BMP w Częstochowie

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego w dniach 3-5 lipca 2020 roku odbył się pierwszy w diecezji łódzko – poznańskiej obóz roboczy. Został on zorganizowany przez Zarząd Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Łódzko – Poznańskiej w częstochowskiej parafii. Silna młodzież w osiemnastoosobowej grupie z Łodzi oraz Krakowa...

Dalej

Molebień na zakończenie roku szkolnego

28 czerwca 2020 roku po Świętej Liturgii odbył się molebień na zakończenie roku szkolnego. Uczniowie Punktu Katechetycznego wraz z rodzicami dziękowali Najwyższemu za cały rok nauki. Ks. Marcin kropiąc wodą święconą wiernych, życzył Bogiem błogosławionych w pełnym zdrowiu wakacji. zdjęcia: lektor Daniel Grygiewicz

Dalej