Wyjazd młodzieży do Warszawy

         Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego w poniedziałek 22 lutego 2021 roku odbył się jednodniowy wyjazd Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Łódzko – Poznańskiej do Warszawy.   Celem wyjazdu było zwiedzenie i poznanie parafii prawosławnych w Warszawie. Grupa 25 – osobowa z Krakowa, Radomia,...

Dalej

Spotkanie Pańskie

      15 lutego Kościół prawosławny wspomina wydarzenie Spotkania Pańskiego. Wydarzenie te miało miejsce w świątyni jerozolimskiej. Bogurodzica i Józef, aby wypełnić starotestamentowe prawo, przynieśli do świątyni czterdziestodniowego Jezusa Chrystusa, aby jako Pierworodnego ofiarować Go Bogu. W świątyni spotkał ich starzec Symeon. Był on, zgodnie z tradycją, jednym z...

Dalej