Zwiedzanie Cerkwi i Refektarza z ikonografią Jerzego Nowosielskiego

  • Od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18
  • Soboty i niedziele 8-17

Zasady zwiedzania

  •     Zwiedzanie odbywa się bez biletów wstępu.
  •     Do cerkwi wchodzimy w odpowiednim stroju:
    Panie: zasłonięte dekolty i ramiona, długie spódnice, nakrycie głowy, Panowie: zasłonięte torsy i ramiona, długie spodnie.
  •     Poruszamy się tylko w wyznaczonych miejscach