Wizyta Biskupa Atanazego w Krakowie

W dniach 27 – 28 marca 2021 roku Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy Biskup Łódzki i Poznański zaszczycił swoją obecnością krakowską parafię.   Celem przyjazdu była wspólna modlitwa hierarchy wraz z duchownymi oraz wiernymi, a także wizytacja parafii. Władyka sprawdził dokumentację, zapoznał się z bieżącymi sprawami, remontami, a także ze staraniami...

Kontynuuj czytanie

Pierwszy piątek Wielkiego Postu

Zgodnie z tradycją, w pierwszy piątek Wielkiego Postu po Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów na środku cerkwi odprawiany jest moleben gdzie wspominamy św. Teodora z Tyru.          Św. Teodor był żołnierzem. Nie chciał pokłonić się pogańskim bożkom. Za co został skazany na wielkie męki a następnie na śmierć. Pięćdziesiąt lat po...

Kontynuuj czytanie

Transmisje nabożeństw

Drodzy Bracia i Siostry! ​W związku z licznymi prośbami wznawiamy transmisje nabożeństw z krakowskiej cerkwi. Transmisje będą dostępne pod adresem https://www.facebook.com/krakowcerkiew  i zgodnie z zamieszczanym harmonogramem: – 13 marca 2021 roku (Święta Liturgia w j. polskim) – cały pierwszy tydzień Wielkiego Postu. ​Przypominamy, że w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu nabożeństwa...

Kontynuuj czytanie

Wyjazd młodzieży do Zakopanego

    Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego w dniach 26 – 28 lutego 2021 roku odbył się wyjazd Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Łódzko-Poznańskiej do Zakopanego.     W spotkaniu udział wzięło około czterdziestu osób z Krakowa, Łodzi, Poznania oraz Radomia wraz z opiekunami duchowymi bractwa...

Kontynuuj czytanie

Wyjazd młodzieży do Warszawy

         Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego w poniedziałek 22 lutego 2021 roku odbył się jednodniowy wyjazd Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Łódzko – Poznańskiej do Warszawy.   Celem wyjazdu było zwiedzenie i poznanie parafii prawosławnych w Warszawie. Grupa 25 – osobowa z Krakowa, Radomia,...

Kontynuuj czytanie

Spotkanie Pańskie

      15 lutego Kościół prawosławny wspomina wydarzenie Spotkania Pańskiego. Wydarzenie te miało miejsce w świątyni jerozolimskiej. Bogurodzica i Józef, aby wypełnić starotestamentowe prawo, przynieśli do świątyni czterdziestodniowego Jezusa Chrystusa, aby jako Pierworodnego ofiarować Go Bogu. W świątyni spotkał ich starzec Symeon. Był on, zgodnie z tradycją, jednym z...

Kontynuuj czytanie

Jubileusz 20-lecia Księdza Proboszcza

Wasza Przewielebność Księże Proboszczu.    Spieszymy dziś z jak najlepszymi życzeniami, aby pozdrowić Księdza w tym wyjątkowym dniu, kiedy wypada Wasz Jubileusz 20-lecia Święceń kapłańskich. Jest to wielkie wydarzenie w życiu każdego kapłana.    Rada parafialna i wszyscy, którzy są życzliwi Księdzu, składamy jak najlepsze życzenia. Błogosławieństwa Bożego w Waszej...

Kontynuuj czytanie