MAŁŻEŃSTWO

W Parafii Prawosławnej w Krakowie udzielane są sakramenty małżeństwa (również konkordatowe). Aby przyjąć sakrament małżeństwa należy ustalić niezbędne szczegóły z proboszczem parafii. Do kancelarii parafialnej należy dostarczyć Świadectwa Chrztu obojga narzeczonych z adnotacjami o istnieniu lub nie przeszkód do zawarcia małżeństwa. Świadectwa pobieramy w parafii w której zostaliśmy ochrzczeni. Jeżeli...

Kontynuuj czytanie

EUCHARYSTIA

Do sakramentu Eucharystii przystępować mogą wyłącznie ochrzczone osoby prawosławne. Eucharystia udzielana jest podczas każdej Liturgii (w niedziele i dni wielkich świąt, a także podczas specjalnych Liturgii w wielkim poście). Przed Eucharystią obowiązuje post eucharystyczny (wymaga on m.in. powstrzymania się od wszelkich posiłków i napojów od wieczora dnia poprzedniego). Dzieci przystępują...

Kontynuuj czytanie

SPOWIEDŹ

Spowiedź odbywa się po wieczornych nabożeństwach (w każdą sobotę i przed wielkimi świętami). Do spowiedzi można przystąpić również przed Liturgią (pół godziny przed nabożeństwem, jednak o tym fakcie należy powiadomić duchownego za pośrednictwem Starosty cerkiewnego lub ministrantów). W czasie trwania Liturgii spowiedź nie odbywa się. Zgodnie z tradycją, do pierwszej...

Kontynuuj czytanie

CHRZEST I BIERZMOWANIE

Chrzest (poprzez zanurzenie) i bierzmowanie może być sprawowany każdego dnia tygodnia, ale nie może kolidować z godzinami nabożeństw. Datę chrztu należy uzgodnić osobiście lub telefonicznie z proboszczem parafii (+48 12 422-72-77). Chrzest dziecka wymaga obecności rodziców chrzestnych – tradycyjnie dwóch, różnej płci. W niektórych sytuacjach może być to jedna osoba....

Kontynuuj czytanie