brak komentarzy

Zmiany personalne w krakowskiej parafii

Decyzją Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Atanazego, Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego, z dniem 1 sierpnia 2021 roku, nastąpiły zmiany personalne w Parafii Prawosławnej w Krakowie. Dotychczasowy wikariusz krakowskiej parafii ks. mgr Marcin Bielawski został mianowany proboszczem Parafii Prawosławnej w Częstochowie, a na jego miejsce do Krakowa skierowano ks. hieromnicha Aleksandra (Mokriszczewa). Życzymy dostojnym Ojcom Bożej pomocy w ich pasterskich trudach!

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.