brak komentarzy

Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa

Христос Воскресе! Chrystus Zmartwychwstał! Χριστός Ανέστη!

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa nazywa się inaczej Paschą. W języku hebrajskim słowo Pascha oznacza „przeprowadzenie”, „przejście”. Jest to bowiem dzień, w którym Bóg na początku przeprowadził świat z niebytu do istnienia. W dzień Zmartwychwstania otworzyła się droga do niebios, aby każdy wierzący w Zmartwychwstałego Boga miał szansę na zbawienie swej duszy.

Święty Atanazy Wielki w swoim Liście Paschalnym, wzywając wiernych do godnego świętowania Paschy Chrystusowej, mówi: „Bracia moi, całe stworzenie, triumfalnie świętuje i wszystko, co oddycha, zgodnie ze słowami Psalmisty, chwali Boga… O jaka wielka jest radość Zmartwychwstania…O jak radują się i śpiewają siły niebiańskie. Dlatego powinniśmy tak postępować, jakbyśmy świętowali z aniołami na niebiosach, a nie na ziemi”.

Prawda zawarta w słowach św. Atanazego wprowadza wszystkich wierzących w nastrój wiary pierwszych wieków świętej Cerkwi Prawosławnej. Dzięki temu dana jest możliwość poznania apostolskiej skarbnicy wiary oraz uczestniczyć w radości Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

To dlatego chrześcijanom, Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest kamieniem węgielnym wiary, gdyż bez Zmartwychwstania, jak powiada ap. Paweł w pierwszym liście do Koryntian, „wiara nasza byłaby daremną” (15, 14-15).

W Wielką Sobotę w Jerozolimie, jak co roku zszedł święty Ogień. Dziękować Bogu, po raz pierwszy w historii parafii, dzięki uprzejmości dobrym ludziom, święty Ogień dotarł do krakowskiej cerkwi.

Воистину Воскресе! Zaprawdę Zmartwychwstał! Αληθώς Ανέστη!

 

Zostaw komentarz

Musisz być $ slogged w$ S , aby dodać komentarz.