brak komentarzy

Wyjazd młodzieży do Warszawy

         Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego w poniedziałek 22 lutego 2021 roku odbył się jednodniowy wyjazd Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Łódzko – Poznańskiej do Warszawy. 

 Celem wyjazdu było zwiedzenie i poznanie parafii prawosławnych w Warszawie. Grupa 25 – osobowa z Krakowa, Radomia, Poznania odwiedziła cerkwie takie jak: kaplicę akademicką pw. św. Cyryla i Metodego w Centrum Kultury Prawosławnej, Sobór Katedralny pw. św. Marii Magdaleny, kaplicę Prawosławnego Seminarium Duchowego pw. Wprowadzenia do Świątyni Najświętszej Marii Panny, cerkiew Mądrości Bożej na Ursynowie, parafię wojskową pw. św. Jerzego Zwycięzcy, a także kaplicę pw. św. Grzegorza Peradze oraz wolską parafię pw. św. Jana Klimaka. Dodatkowo młodzież wraz z opiekunami duchowymi odwiedziła muzeum w metropolii, a także oddział muzeum metropolitarnego znajdującego się przy parafii pw. św. Grzegorza Peradze.

  Zwiedzanie rozpoczęło się od Centrum Kultury Prawosławnej. Ksiądz protodiakon Rafał Dmitruk opowiedział zebranym o kaplicy św. Cyryla i Metodego, a także wyczerpująco oprowadził po muzeum.

  Następnie młodzież udała się do soboru, gdzie ks. protodiakon Radosław Gwizdak przedstawił historię katedralnej świątyni, a także nakreślił funkcjonowanie parafii katedralnej w prozie życia codziennego.

  Po pamiątkowym zdjęciu uczestnicy wycieczki udali się na ul. Paryską 27 do Prawosławnego Seminarium Duchowego. Na miejscu, wszystkich przywitał ks. prorektor Tomasz Stempa, który opowiedział o historii kaplicy seminaryjnej oraz o seminarium jako uczelni.

  Kolejnym punktem programu była nowa świątynia, która po raz pierwszy od 100 lat została wybudowana w Warszawie – świątynia Mądrości Bożej na Ursynowie. Przed cerkwią na wycieczkę czekał wikariusz parafii ks. Adam Magruk. Ojciec Adam oprowadził po świątyni, która zachwyciła wszystkich swoim majestatem oraz opowiedział o freskach rozpisanych w kopule, oraz w części ołtarzowej.

  Wzbogaceni nową wiedzą, a także głodna kolejnych przeżyć duchowych grupa młodzieży udała się do wojskowej parafii pw. św. Jerzego Zwycięzcy. Na miejscu ks. proboszcz major Łukasz Godun wraz z ks. diakonem Tomaszem Pieczarką przywitali wycieczkę. Po przedstawieniu funkcjonowania wojskowej struktury parafialnej w Polsce z uwzględnieniem parafii w Warszawie wszyscy poszli spożyć herbatę oraz kawę.

  Czasu było coraz mniej, a to jeszcze nie koniec zwiedzania. Kolejnym punktem była kaplica pw. św. Grzegorza Peradze oraz muzeum poświęcone metropolicie Dionizemu Waledyńskiemu. W parafii przywitał grupę młodzieży Witalij Michalczuk, który opowiedział o świątyni, o. prof. Jerzym Nowosielskim, a także w muzeum wnikliwie i szczegółowo wprowadził w tematykę metropolity Dionizego.

  Po niesamowicie ogromnej dawce wiedzy wszyscy pojechali na warszawską Wolę do parafii św. Jana Klimaka. Z otwartymi ramionami wycieczkę przywitał ks. Piotr Kosiński – wikariusz parafii, który w zadziwiający sposób opowiedział o historycznej świątyni. Następnie wszyscy udali się do domu parafialnego, aby po całym wyczerpującym dniu zjeść smaczny obiad, który mogliśmy spożyć dzięki gościnie proboszcza parafii ks. mitrata Adama Misijuka.

  Pełni szczęścia i nowej wiedzy oraz doświadczeń każdy wrócił do swoich rodzinnych miejscowości.

  Szczególne podziękowania należy złożyć Biskupowi Atanazemu za błogosławieństwo i modlitewne wsparcie inicjatywy, a także wszystkim, którzy przyczynili się do pomocy w realizacji wycieczki między innymi dla: ks. Anatola Szydłowskiego, ks. Łukasza Koledy, ks. protodiak. Radosława Gwizdaka, ks. protodiak. Rafała Dmitruka, lektora Krzysztofa Szeremety, ks. Jerzego Tofiluka, ks. Tomasza Stempy, ks. Adama Siemieniuka, ks. Adama Magruka, ks. Łukasza Goduna, ks. diak. Tomasza Pieczarki, ks. Henryka Paprockiego, Witalija Michalczuka, ks. Adama Misijuka, ks. Piotra Kosińskiego, ks. Piotra Rajeckiego, lektora Daniela Gryko, lektora Andrzeja Trofimiuka, ks. Jarosława Antosiuka, ks. Pawła Sidoruka, lektora Daniela Grygiewicza, Michała Wołczaka, a także dla wszystkich uczestników wycieczki.

Więcej zdjęć dostępnych w galerii.

tekst: ks. Marcin Bielawski

foto: lektor Daniel Grygiewicz

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.