brak komentarzy

Wizyta Biskupa Atanazego w Krakowie

W dniach 27 – 28 marca 2021 roku Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy Biskup Łódzki i Poznański zaszczycił swoją obecnością krakowską parafię.

  Celem przyjazdu była wspólna modlitwa hierarchy wraz z duchownymi oraz wiernymi, a także wizytacja parafii. Władyka sprawdził dokumentację, zapoznał się z bieżącymi sprawami, remontami, a także ze staraniami dotyczącymi budowy nowej świątyni. Oprócz tego władyka omówił z proboszczem ks. Jarosławem Antosiukiem plan funkcjonowania parafii na najbliższy okres.

  Podczas wizyty, biskup Atanazy przewodniczył nabożeństwom całonocnego czuwania w sobotę oraz Świętej Liturgii w niedzielę, podczas której zwrócił się do parafian ze słowami homilii. Władyka zaznaczył, że każdy z nas powinien dążyć do świętości zmieniając siebie jak zmienili się świeci otaczający wiernych na ikonach w świątyni. „Byli to prości ludzie, którzy potrafili pokonać siebie, zmienić swoje serce, swoje jestestwo, aby pokonać to co złe i iść za Chrystusem, bowiem każdy z nas jest wezwany, aby nasze grzeszne życie odmienić” mówił hierarcha. W drugą niedzielę Wielkiego Postu Kościół prawosławny wspomina pamięć świętego Grzegorza Palamasa, który nauczał o Boskich Energiach, przez które człowiek poznaje Niepoznawalnego Boga. Władyka niejednokrotnie podkreślał jak trud postu i szczera modlitwa otwiera wiernemu możliwość przyswajania Bożej Łaski i przebóstwienie.

  Na koniec niedzielnego nabożeństwa biskup Atanazy pozdrowił duchowieństwo, radę parafialną oraz wiernych składając najserdeczniejsze życzenia i błogosławieństwa Bożego. Władyka wyraził także nadzieję, że w niedługim czasie jeśli Bóg pozwoli będzie możliwość poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę nowej cerkwi.

  Po słowie władyki, głos zabrał proboszcz parafii ks. Jarosław, który wyraził wdzięczność hierarsze za wspólną modlitwę po czym pozdrowił władykę z okazji 25–lecia przyjęcia postrzyżyn mniszych, oraz święceń diakońskich.

  Zgodnie z tradycją krakowskiej parafii, proboszcz pozdrowił także wszystkich, którzy w minionym tygodniu obchodzili urodziny i imieniny.

 Następnie ze słowami wdzięczności głos zabrał przewodniczący Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Łódzko – Poznańskiej p. Aleksiej Pavlenko, który wręczając kwiaty władyce w imieniu Bractwa podziękował za duchową opiekę i błogosławieństwo na wszelkie inicjatywy młodzieży.

   Wszystkie pozdrowienia na koniec zostały uwieńczone gromkim Mnogaja leta w wykonaniu chóru parafialnego, którym dyryguje Matuszka Ksenia Antosiuk.

Więcej zdjęć dostępnych w galerii.

tekst: ks. Marcin Bielawski

foto: Michał Kuryło

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.