brak komentarzy

Jubileusz 20-lecia Księdza Proboszcza

Wasza Przewielebność Księże Proboszczu.

   Spieszymy dziś z jak najlepszymi życzeniami, aby pozdrowić Księdza w tym wyjątkowym dniu, kiedy wypada Wasz Jubileusz 20-lecia Święceń kapłańskich. Jest to wielkie wydarzenie w życiu każdego kapłana.

   Rada parafialna i wszyscy, którzy są życzliwi Księdzu, składamy jak najlepsze życzenia. Błogosławieństwa Bożego w Waszej posłudze kapłańskiej. Gorąco i szczerze pragniemy i życzymy, aby dalej Dobry Bóg na niwie Chrystusowej prowadził Was do zbawienia i umacniał.

Mnogaja leta!

Kler i Parafianie

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.