brak komentarzy

Arcypasterska wizyta w Krakowie

      W dniach 30 – 31 maja 2020 roku Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy Biskup Łódzki i Poznański wizytował krakowską parafię.

Wizytacja Biskupa w parafii jest przede wszystkim czynnością apostolską. Władyka jako następca apostołów, tak jak kiedyś oni sami, odwiedza parafię, aby spotkać się z wiernymi i wspólnie modlić się do Boga prosząc o błogosławieństwo. Władyka Atanazy przyjechał do Krakowa, aby zapoznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii oraz ze stanem toczących się postępowań administracyjnych i projektowych dotyczących budowy nowej krakowskiej świątyni.

Władyka Atanazy przewodniczył sobotnio – niedzielnym nabożeństwom w krakowskiej parafii w asyście ks. Adama Wieremijewicza, ks. ihumena Dionizego (Awksietijuka), ks. hierodiakona  Aleksandra (Mokriszczewa) oraz miejscowego duchowieństwa.

W niedzielę po odczytaniu Ewangelii Świętej ze słowem do wiernych zwrócił się ks. Adam Wieremijewicz, przytaczając historię, a także tematykę poruszaną na Soborach Powszechnych. Kaznodzieja przedstawił działalność Ojców Soborów Powszechnych, nawiązując do Wyznania Wiary – Symbolu Wiary jako niezachwianej wierze całego chrześcijaństwa.

Po Świętej Liturgii ze słowem do wiernych zwrócił się biskup Atanazy, w którym podkreślił jak ważna i znacząca jest pamięć oddawana dla ojców Soborów Powszechnych. To oni walczyli za świadectwo prawdziwej wiary, obalając herezje dotyczące Jezusa Chrystusa, Który jest źródłem i życiem każdego chrześcijanina. Bowiem: „Chrystus oddał życie za każdego z nas, abyśmy żyli wieczne i nawet jak umieramy cieleśnie, żyjemy wiecznie z Bogiem. W tym jest sens naszej wiary, w tym jest sens Zmartwychwstania Pańskiego i sens naszego życia” – mówił hierarcha. Życząc wszystkim wiernym, aby wiara w prawdziwego Boga była niezachwiana, władyka pozdrowił duchowieństwo i całą społeczność parafialną.

Na zakończenie proboszcz parafii ks. Jarosław Antosiuk wyraził wdzięczność zwierzchnikowi diecezji za wspólną modlitwę i prosząc o arcypasterskie błogosławieństwo, życzył Władyce wielu sił i łask Bożych na każdy dzień życia.

Retransmisja nabożeństwa: tutaj

tekst: ks. Marcin Bielawski

foto: Michał Kuryło

więcej zdjęć: tutaj

Zostaw komentarz

Musisz być $ slogged w$ S , aby dodać komentarz.