brak komentarzy

SAKRAMENT CHORYCH – SOBOROWANIJE

soborowanijeW poniedziałek Wielkiego Tygodnia (13 kwietnia) o godzinie 17.00 w krakowskiej cerkwi będzie sprawowany Sakrament  Chorych. Wszystkich zainteresowanych proszę o zapoznanie się z poniższą informacją, która wyjaśnia zasady przystępowania do tego Sakramentu. Z uwagi na ograniczenia, jakie nakłada na nas obecna sytuacja prosimy o zgłoszenia telefoniczne lub mailowe chęci uczestnictwa w Soborowaniju. Kontakt: 12 422-72-77; [email protected]

JELEOSWIASZCZENIJE – Soborowanije – Sakrament Chorych to Sakrament, w którym przy namaszczaniu ciała olejem, przywoływana jest na chorego Łaska Boża, uzdrawiająca chorobę duszy i ciała. Sakrament ten powinien być sprawowany tylko nad chorymi (zarówno cieleśnie jak i duchowo), którzy przygotowują się do niego poprzez pokajanie i spowiedź. List Ap. Jakuba (5,14): „Choruje ktoś pośród was? Niech wezwie kapłanów Cerkwi, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. I modlitwa wiary uzdrowi chorego i podniesie go Pan”. Jeleoswiaszczenije nie zastępuje spowiedzi. Można jedynie mówić o jej uzupełnieniu tylko ze względu na niedomaganie chorego, który nie może wspomnieć tych grzechów, o których już zapomniał, których jest nieświadomy, i które chociaż już wyznane wcześniej nadal niepokoją jego sumienie. Grzechy te mogą być przyczyną jego choroby i stanu duszy.

Do Sakramentu:

  • Przystępują tylko osoby wyznania prawosławnego, regularnie uczestniczące w Sakramentach Spowiedzi i Eucharystii.
  • Przystępują tylko osoby chore, cierpiące na choroby duchowe lub cielesne.
  • Starość nie jest chorobą, ale przeważnie towarzyszą jej różne niedomagania, więc decyzję o przystąpieniu do sakramentu osoby starsze powinny podjąć po konsultacji z duchownym indywidualnie.
  • Nie przystępujemy z powodu chwilowej niedyspozycji np. przeziębienia, kataru, itp., które leczy się ogólnie znanymi środkami lub przechodzą one samoistnie.
  • Przynosimy chusteczkę do ocierania miejsc namaszczanych św. olejem oraz świecę odpowiedniej wielkości, którą trzymamy w rękach podczas sprawowania Sakramentu.

Materią sakramentu jest olej, do którego dodaje się niewielką ilość czerwonego wina naśladując tym samym miłosiernego Samarytanina, który rany opatrzył olejem i winem (Łk10,30-35). Sakrament rozpoczyna się modlitwą, na którą składają się psalmy 142 i 50 oraz kanon, w którym zawarte są prośby o uzdrowienie chorego. Potem następuje poświęcenie oleju. Kapłan prosi Boga o uczynienie tego oleju środkiem uzdrawiającym chorego. Śpiewane są tropariony Zbawicielowi, Ap. Jakubowi, św. Mikołajowi Cudotwórcy, Św. Dymitrowi, uzdrowicielowi Pantelejmonowi, św. Kosmie i Damianowi, św. Janowi Teologowi, Przenajświętszej Bogurodzicy. Ostatnią część nabożeństwa stanowią  7-krotne czytania z Listów Apostolskich, Ewangelii, tyle modlitw oraz namaszczenie olejem. Po ostatnim namaszczeniu kapłani podnoszą nad głową chorego otwartą Ewangelię, jakby rękę Samego Chrystusa, uzdrawiającego chorych poprzez dotknięcie, i najstarszy z nich czyta modlitwę, w której mówi: ”Święty Królu….nie kładę mojej grzesznej ręki na głowie przychodzącego do Ciebie grzesznika.., lecz Twoją rękę mocną i silną, poprzez tą św. Ewangelię, którą kapłani trzymają na głowie Twojego sługi”. Chory prosi o wybaczenie mu przewinień i otrzymawszy błogosławieństwo odchodzi, chwaląc Boga.

Zostaw komentarz

Musisz być $ slogged w$ S , aby dodać komentarz.