Zako­pa­nem — Pra­wo­sław­ne Nabo­żeń­stwa

odby­wa­ją się w Sta­rym Kościół­ku na ul. Koście­li­skiej 4.
Nabo­żeń­stwa spra­wu­je ducho­wień­stwo Para­fii Pra­wo­sław­nej w Kra­ko­wie
Pol­skie­go Auto­ke­fa­licz­ne­go Kościo­ła Pra­wo­sław­ne­go.

HARMONOGRAM — nabo­żeń­stwa w 2023:

27.05; 17.06; 15.07; 12.08; 9.09; 14.10; 18.11; 16.12. — Litur­gie w sobo­ty o godz. 10.00.

Закопане — Православні Богослужіння в 2023

Старій Костел на вул. Косьцеліській 4
Справлятимуть Богослужіння духовні Краківської Православної Парафії Успіння Божої Матері
Польська Автокефальна Православна Церква.


РОЗКЛАД — Православні Богослужіння в 2023:

27.05; 17.06; 15.07; 12.08; 9.09; 14.10; 18.11; 16.12. — Божественна Літургія в субботы в 10:00

-

Face­bo­ok: Cer­kiew Zako­pa­ne – pra­wo­sław­ne nabo­żeń­stwa
+48 12 422 72 77