Zakopane

Za­ko­pa­nem — Pra­wo­sław­ne Nabożeństwa

od­by­wa­ją się w Sta­rym Ko­ściół­ku na ul. Ko­ście­li­skiej 4.
Na­bo­żeń­stwa spra­wu­je du­cho­wień­stwo Pa­ra­fii Pra­wo­sław­nej w Krakowie
Pol­skie­go Au­to­ke­fa­licz­ne­go Ko­ścio­ła Prawosławnego.

HARMONOGRAM — na­bo­żeń­stwa w 2023:

27.05; 17.06; 15.07; 12.08; 9.09; 14.10; 18.11; 16.12. — Li­tur­gie w so­bo­ty o godz. 10.00.

Закопане — Православні Богослужіння в 2023

Старій Костел на вул. Косьцеліській 4
Справлятимуть Богослужіння духовні Краківської Православної Парафії Успіння Божої Матері
Польська Автокефальна Православна Церква.


РОЗКЛАД — Православні Богослужіння в 2023:

27.05; 17.06; 15.07; 12.08; 9.09; 14.10; 18.11; 16.12. — Божественна Літургія в субботы в 10:00

-

Fa­ce­bo­ok: Cer­kiew Za­ko­pa­ne – pra­wo­sław­ne nabożeństwa
+48 12 422 72 77

[siteorigin_​widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/​siteorigin_​widget]