brak komentarzy

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

CZWARTEK, 6 VI, AULA PAU, UL. SŁAWKOWSKA 17

Plakat_konferencyjny_201308.45. REJESTRACJA

09.15-10.00. OTWARCIE

Prof. dr hab. Lucjan Suchanek, Dyrektor Wydziału I Polskiej Akademii Umiejętności

Prof. dr hab. Bogdan Szlachta, Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Jego Ekscelencja Arcybiskup Łódzki i Poznański dr Szymon (Romańczuk)

 

MODUŁ I 10.00-11.20 KOŚCIÓŁ A WSPÓŁCZESNE CHRZEŚCIJAŃSTWO (Prowadzący: Prof. dr hab. Lucjan Suchanek)

Biskup dr hab. Grzegorz Ryś, UPJPII, Dialog Kościoła ze światem po Soborze Watykańskim II

Biskup dr hab. Jerzy (Pańkowski), prof. ChAT, Eklezjalny wymiar współczesnego chrześcijaństwa

Ks. prot. prof. Maksim Kozłow, Moskiewska Akademia Duchowna, Браки между православными и католиками: видение пастырского аспекта проблемы в России начала XXI века

11.20-11.40 DYSKUSJA

11.40–12.00 PRZERWA

 

MODUŁ II 12.00-13.20 TEOLOGOWIE O KOŚCIELE WSPÓŁCZESNYM (Prowadzący: Ks. prot. prof. Władimir Baszkirow)

Prof. dr hab. Bogdan Szlachta, UJ, Uwagi o kilku problemach dotyczących obecności Kościołów i ich nauczania w sferze publicznej

Ks. prot. doc. Paweł Chondzyński, Uniwersytet św. Tichona, Идеи блаженного Августина в экклесиологии свт. Филарета иновом русском богословии

Prof. Natalia Suchowa, Uniwersytet św. Tichona, Человек Вселенской Церкви: экклесиологические воззрения архимандрита Киприана (Керна)

Dr Dymitr Romanowski, UJ, Karl Rahner. Tajemnica człowieka i tajemnica Kościoła

13.20-13.40 DYSKUSJA

13.40-14.40 PRZERWA OBIADOWA

 

MODUŁ III 14.40-16.00 KOŚCIÓŁ WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEJ NAUKI (Prowadzący: Prof. Władimir Katasonow)

S. dr hab. Teresa Obolevitsch, UPJPII, Problem relacji między nauką a religią: perspektywa wschodnia i zachodnia

Dr hab. Krzysztof Leśniewski, prof. KUL, „Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz?…”. Antropologiczne podstawy prawosławnej refleksji bioetycznej

O. dr Leonard Hryniewski OFM, Wyższe Seminarium Duchowne w Kalwarii Zebrz., Pastoralne implikacje nauczania Kościoła rzymsko-katolickiego dotyczące współczesnych wyzwań bioetycznych

Ks. dr Artur Aleksiejuk, ChAT, Prawosławie i bioetyka

16.00-16.20 DYSKUSJA

16.20.-16.40 PRZERWA

 

MODUŁ IV 16.40-18.00 MANIFESTATIO CREDENDI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE (Prowadzący: Prof. Natalia Suchowa)

Ks. dr hab. Michał Janocha, prof. UW, Chrześcijaństwo we współczesnym świecie: w centrum czy na peryferiach?

Ks. prot. Prof. Władimir Baszkirow, Akademia Duchowna w Mińsku, Непрестанно молитесь (1 Сол. 5, 17). Как понимать молитву и как молиться современному человеку? (По материалам аскетического предания Церкви)

Doc. Wiktor Lega, Uniw. św. Tichona, Moskwa, Что такое вера? Православный и католический взгляд

Ks. dr Tadeusz Nosek, UPJPII, Problemy świata w duszpastersko-katechetycznej świadomości Kościoła

18.00-18.20 DYSKUSJA

 

 

 

PIĄTEK, 7 VI, PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW. ZAŚNIĘCIA NMP, UL. SZPITALNA 24

MODUŁ V 9.00-10.00 KOŚCIÓŁ. SPOŁECZEŃSTWO. POLITYKA  (Prowadzący: Ks. prot. prof. Maksim Kozłow)

Ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński, UPJPII, Udział Kościoła w wychowaniu politycznym społeczeństwa

Hieromn. Dr Symeon (Tomaczynski), Wydawnictwo Klasztoru Srietienskiego, Идол политкорректности и самоубийствоЕвропы

Dr Paweł Wróblewski, Uniwersytet Wrocławski, Ekumenizm jako instrument globalizacji – krytyka fenomenu z perspektywy greckiego prawosławia

10.00-10.20 PRZERWA

 

MODUŁ VI 10.20-11.20 KOŚCIÓŁ. SPOŁECZEŃSTWO. POLITYKA, CD. (Ks. dr hab. Aleksander Posacki, Akademia Ignatianum)

Аleksandra Sopowa, gazetaIzwiestia”, Религиозная тематика в светских СМИ в России в последние годы

Mgr Pawło Smycniuk, Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Церковь патриотическая и вызовы мультиэтнического общества

Mgr Jolanta Kraśniewska, KUL, Kardynał Tomasz Spidlik – Kościół uduchowiony. Katechezy o Kościele

11.20-11.40 DYSKUSJA

11.40-12.00 PRZERWA

 

MODUŁ VII 12.00-13.20 KOŚCIÓŁ A KULTURA WSPÓŁCZESNA (Prowadzący: S. dr hab. Teresa Obolevitsch)

Prof. Władimir Katasonow, Uniwersytet św. Tichona, Церковь и проблемы современной культуры

Prof. dr hab. Anna Raźny, UJ, Kościół katolicki wobec ideologii genderyzmu

Dr Urszula Cierniak, Akademia im. J. Długosza, Częstochowa, Христианский брак как вызов для „века вещизма”

Mgr Marta Czaban, ChAT, Pasja w kinie i cerkwi ‑ współczesne przeżywanie męki

13.20-14.20 PRZERWA OBIADOWA

 

MODUŁ VIII 14.20 – 15.40 KOŚCIOŁY I WYZNANIA (Prowadzący: Ks. prot. doc. Paweł Chondzyński)

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak, UJ, Status obywatela czy mniejszości? Sytuacja i tożsamość Koptów na przełomie XX i XXI wieku

Hieromn. Ignatij (Szestakow), Klasztor Srietienski, Косово и Метохия: проблема спасения христианского наследия

Ks. dr hab. Aleksander Posacki, Akademia Ignatianum, Ignacy Loyola – wizja Kościoła na współczesne czasy?

Ks. mgr Mirosław Drabiuk, ChAT, Katecheza w diasporze

15.40-16.00 DYSKUSJA

16.00-16.20 PRZERWA

 

MODUŁ IX 16.20-17.20 DOŚWIADCZENIA WSPÓLNOTOWE (Prowadzący: Prof. dr hab. Hanna
Kowalska-Stus)

Dr Marek Kita, UPJPII, Eklezja – pustynna piękność. Wizja Kościoła w doświadczeniu nowych wspólnot katolickich

Dr Józef Kuffel, UJ, Православное подвижничество в современном мире

Ks. mgr Piotr Pietkiewicz, ChAT, Relacje między mężem i żoną w małżeństwie prawosławnym

 

17.20-17.50 DYSKUSJA I PODSUMOWANIE 

adobe-pdf-iconPobierz program w PDF

Zostaw komentarz

Musisz być $ slogged w$ S , aby dodać komentarz.