Katecheza prawosławna jest realizowana w Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Prawosławnej w Krakowie. Katechezą objęte są dzieci i młodzież począwszy od przedszkolaków, poprzez uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu krakowskiej parafii (Kraków i okoliczne powiaty). Zajęcia dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów odbywają się w każdą niedzielę po św. Liturgii. Uczniowie szkół średnich maja zajęcia w każdą sobotę od godz. 15.00. Wszystkie zajęcia prowadzone są w Sali parafialnej, Kraków ul. Szpitalna 24.
Na zakończenie I półrocza i roku szkolnego dzieci otrzymują świadectwo, na podstawie którego ocena może zostać wpisana na świadectwo szkolne i jest wówczas brana pod uwagę przy obliczaniu tzw. „średniej ocen”.

Sprawami organizacyjnymi i prowadzeniem katechezy zajmuje się proboszcz parafii – ks. Jarosław Antosiuk