Paschalne Nabożeństwa w Małopolsce — Пасхальні Богослужіння у Малопольському Воєводстві 

Nabożeństwa w Małopolsce

 • - Za­ko­pa­ne „Sta­ry Ko­śció­łek” ul. Ko­ście­li­ska 4
  23 kwiet­nia Św. Li­tur­gia Wiel­kiej So­bo­ty i po­świę­ce­nie po­kar­mów godz. 10.00
  30 kwiet­nia Św. Li­tur­gia, roz­dzie­le­nia Ar­to­su Pas­chal­ne­go, godz. 10.00
   — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –
 • - Bu­kow­no (Po­wiat Ol­ku­ski) Ka­pli­ca Pol­sko­ka­to­lic­ka ul. No­wa 32
  24 kwiet­nia Pas­chal­ne Na­bo­żeń­stwo i Po­świę­ce­nie po­kar­mów godz. 12 00
   — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –
 • - Oświę­cim, Dzien­ny Dom Po­mo­cy w Oświę­ci­miu, ul. Cze­cha 8
  24 kwiet­nia Pas­chal­ne Na­bo­żeń­stwo i Po­świę­ce­nie po­kar­mów godz. 10.00
   — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –
 • - Mie­chów, Ka­pli­ca w Ho­spi­cjum ul. Szpi­tal­na 1
  24 kwiet­nia Pas­chal­ne Na­bo­żeń­stwo i Po­świę­ce­nie po­kar­mów godz. 14.00
   — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –
 • - Słom­ni­ki, Ko­ściół Rzym­sko­ka­to­lic­ki ul. Sło­wac­kie­go 2A
  24 kwiet­nia Pas­chal­ne Na­bo­żeń­stwo i Po­świę­ce­nie po­kar­mów godz. 15.30
   — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –
 • - Pro­szo­wi­ce Ka­pli­ca Cmen­tar­na ul. Kra­kow­ska 105
  24 kwiet­nia Pas­chal­ne Na­bo­żeń­stwo i Po­świę­ce­nie po­kar­mów godz. 17.00

============================================================

Богослужіння у Малопольському Воєводстві

 • Закопане “Sta­ry Ko­śció­łek” ul. Ko­ście­li­ska 4
  23 квітня св. Літургія Великої Суботи та освячення Пасок 10.00
  30 квітня св. Літургія Відділення Пасхального Артоса, ст 10.00
   — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –
 • Буковно (Олькуський повіт) Польська католицька каплиця вул. Новий 32
  24 квітня Пасхальне Богослужіння та освячення Пасок 12.00
   — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –
 • Oświę­cim, Будинок дитячого садка в Освенцимі, вул. Чехія 8
  24 квітня Пасхальне Богослужіння та освячення Пасок 10.00
   — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –
 • Mie­chów, Каплиця в Хоспісі вул. Шпитальна 1
  24 квітня Пасхальне Богослужіння та освячення Пасок 14.00
   — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –
 • Сломники, римо-католицька церква вул. Sło­wac­kie­go 2A
  24 квітня Пасхальне Богослужіння та освячення Пасок 15.30
   — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –
 • Прошовіце, Каплиця на кладовищі вул. Краківська 105
  24 квітня Пасхальне Богослужіння та освячення Пасок 17.00