Wieliczka

Ser­decz­nie za­pra­sza­my na Pra­wo­sław­ną Św. Li­tur­gię w Wie­licz­ce do Ka­pli­cy Por­cjun­ku­la (Klasz­tor Fran­cisz­ka­nów) ul. Br. Aloj­ze­go Ko­si­by 31. Ka­pli­ca znaj­du­je się w ogro­dach klasz­tor­nych, wej­ście od par­kin­gu. Li­tur­gię bę­dzie spra­wo­wać du­cho­wień­stwo Pa­ra­fii Pra­wo­sław­nej w Kra­ko­wie. Pol­skie­go Au­to­ke­fa­licz­ne­go Ko­ścio­ła Prawosławnego.

HARMONOGRAM:

- w nie­dzie­le 7, 14 i 28 ma­ja o godz. 17.00 — Akatyst
- w so­bo­tę 20 ma­ja o godz. 9.00 — Św. Liturgia

ks. Ja­ro­sław An­to­siuk, Pro­boszcz i Dzie­kan Krakowski
www​.kra​kow​-cer​kiew​.pl tel. +48 12 422 – 72-77Щиро запрошуємо Вас на православне Богослужіння у Величці до каплиці Порцюнкула (францисканський монастир) вул. бр. Aloj­ze­go Ko­si­by 31. Каплиця розташована в монастирських садах, вхід зі сторони автостоянки. Літургію звершить духовенство Православного Приходу в Кракові. Польська Автокефальна Православна Церква.

РОЗКЛАД:

- у неділю 7, 14 i 28 травня о год 17.00 — Акафіст
-
у суботу, 20 травня о год 9.00 — Свт. Літургія

о. Ярослав Антосюк, настоятель і декан Краківський
www​.kra​kow​-cer​kiew​.pl tel. +48 12 422 – 72-77

Jak dojechać: [Tutaj]

[siteorigin_​widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/​siteorigin_​widget]