Ser­decz­nie zapra­sza­my na Pra­wo­sław­ną Św. Litur­gię w Wie­licz­ce do Kapli­cy Por­cjun­ku­la (Klasz­tor Fran­cisz­ka­nów) ul. Br. Aloj­ze­go Kosi­by 31. Kapli­ca znaj­du­je się w ogro­dach klasz­tor­nych, wej­ście od par­kin­gu. Litur­gię będzie spra­wo­wać ducho­wień­stwo Para­fii Pra­wo­sław­nej w Kra­ko­wie. Pol­skie­go Auto­ke­fa­licz­ne­go Kościo­ła Pra­wo­sław­ne­go.

HARMONOGRAM:

- w nie­dzie­le 7, 14 i 28 maja o godz. 17.00 — Aka­tyst
- w sobo­tę 20 maja o godz. 9.00 — Św. Litur­gia

ks. Jaro­sław Anto­siuk, Pro­boszcz i Dzie­kan Kra­kow­ski
www​.kra​kow​-cer​kiew​.pl tel. +48 12 422 – 72-77Щиро запрошуємо Вас на православне Богослужіння у Величці до каплиці Порцюнкула (францисканський монастир) вул. бр. Aloj­ze­go Kosi­by 31. Каплиця розташована в монастирських садах, вхід зі сторони автостоянки. Літургію звершить духовенство Православного Приходу в Кракові. Польська Автокефальна Православна Церква.

РОЗКЛАД:

- у неділю 7, 14 i 28 травня о год 17.00 — Акафіст
-
у суботу, 20 травня о год 9.00 — Свт. Літургія

о. Ярослав Антосюк, настоятель і декан Краківський
www​.kra​kow​-cer​kiew​.pl tel. +48 12 422 – 72-77

Jak dojechać: [Tutaj]