Wizyta Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego

W dniach 11 – 12 stycznia 2020 roku krakowska parafia gościła Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Atanazego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego. Władyka przewodniczył nabożeństwom wieczornym oraz Świętej Liturgii. W niedzielę na Boskiej Liturgii po odczytaniu perykopy ewangelicznej, Biskup Atanazy wygłosił homilię, w której zaznaczył, że Chrystus z miłości do Swego stworzenia zrodził...

Kontynuuj czytanie

Boże Narodzenie Zakopane 2020

W wigilię Bożego Narodzenia 6.01.2020 roku o godzinie 14.00 w kaplicy na Jaszczurówce w Zakopanem odbyło się nabożeństwo całonocnego czuwania.          „Z nami Bóg”! Tymi słowami proroctwa biblijnego w wielkim powieczerzu Matka Cerkiew wprowadza wierzących w sakramentalną uroczystość jaką jest Boże Narodzenie. W Starym Testamencie prorok Izajasz przepowiedział: „Oto Panna pocznie...

Kontynuuj czytanie

Nabożeństwa Bożonarodzeniowe w krakowskiej cerkwi

Serdecznie zapraszamy na Nabożeństwa Bożonarodzeniowe w krakowskiej cerkwi: 6 stycznia – Wigilia Bożego Narodzenia,  НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА                      2200 – Wielkie Powieczerze, Jutrznia, I Św. Liturgia (Великое Повечерие, Утрения, I Божественная Литургия) 7 stycznia – I Dzień Świąt Bożego Narodzenia, РОЖДЕСТВO ХРИСТОВO        ...

Kontynuuj czytanie

Święta Liturgia w Zakopanem

Dnia 28.12.2019 roku o godzinie 10.00, jak zawsze w ostatnią sobotę miesiąca sprawowana była Boska Liturgia w kaplicy na Jaszczurówce w Zakopanem. Po mimo dużego śniegu na Świętą Liturgię przybyli liczni wierni zamieszkujący Zakopane i okolice, a także goście z Białegostoku, Krakowa, Odessy i Kijowa. Po nabożeństwie, dzięki uprzejmości starościny...

Kontynuuj czytanie

Wybory do Rady Parafialnej

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego dnia 15 grudnia 2019 roku w naszej parafii odbyły się wybory nowej Rady Parafialnej. Po Św. Liturgii, ks. Mikołaj Dziewiatowski jako delegat Biskupi, przypomniał zebranym zasady wyboru poszczególnych członków Rady oraz zasady jej funkcjonowania. Głosowanie wyłoniło nowy skład w osobach:...

Kontynuuj czytanie

Święta Liturgia w Zakopanem

Dnia 30.11.2019 roku o godzinie 10.00 odbyła się Święta Liturgia w kaplicy na Jaszczurówce w Zakopanem. Po mimo lekkiego mrozu i śniegu na nabożeństwo przybyli wierni zamieszkujący Zakopane i okoliczne miejscowości. Dzięki uprzejmości naszej pani starościny, po Świętej Liturgii odbyła się wspólna agapa. Chór pod dyrekcją m. Zofii Bielawskiej wsparli goście...

Kontynuuj czytanie

Biskup Atanazy w naszej parafii

W dniach 26 – 27. 10. 2019 r. krakowską parafię odwiedził Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy Biskup Łódzki i Poznański. Władyka przewodniczył sobotnio niedzielnym nabożeństwom. W niedzielę na Świętej Liturgii po odczytaniu fragmentu Ewangelii Władyka wygłosił homilię, w której zaznaczył jak ważne są relacje z durgim człowiekiem przyrównując do ziarna, które...

Kontynuuj czytanie