brak komentarzy

Spotkanie Pańskie

      15 lutego Kościół prawosławny wspomina wydarzenie Spotkania Pańskiego. Wydarzenie te miało miejsce w świątyni jerozolimskiej. Bogurodzica i Józef, aby wypełnić starotestamentowe prawo, przynieśli do świątyni czterdziestodniowego Jezusa Chrystusa, aby jako Pierworodnego ofiarować Go Bogu. W świątyni spotkał ich starzec Symeon. Był on, zgodnie z tradycją, jednym z tłumaczy, którzy przekładali Pismo Święte z języka hebrajskiego na język grecki. Przy tłumaczeniu słów proroka Izajasza „Oto panna pocznie i porodzi syna…” (Iz. 7 14) zawahał się i chciał zmienić słowo panna na niewiasta gdyż pomyślał, że ktoś się pomylił, ponieważ oczywistym wydawało mu się, że panna nie może urodzić dziecka. Powstrzymał go jednak Anioł Pański i zabronił mu czegokolwiek zmieniać. Powiedział on mu również, że nie umrze dopóki nie zobaczy na własne oczy Mesjasza, o Którym prorokował Izajasz. Symeon był już bardzo leciwy i z utęsknieniem oczekiwał na przyjście Zbawiciela. W końcu przyszedł ten dzień. Starzec wziął na swe ręce Chrystusa i wypowiedział znamienne słowa: „ Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego, w pokoju. Gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje. Które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. Światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu twego izraelskiego”. Nastał kres oczekiwań starca i wypełniły się jego nadzieje. Mógł on w spokoju odejść z tego świata.

       W przeddzień święta tj. 14.02 na całonocnym czuwaniu, duchowni odczytują poszczególne modlitwy i dokonują poświecenia świec woda święconą. Potocznie świece te nazywane są gromnicami. Takie nazewnictwo wzięło się z zachodniej tradycji. Nazwa świecy gromnica wskazuje na związek z gromem tzn. błyskawicą. Bowiem niegdyś w domach wierni zapalali świece gromniczne podczas burzy z piorunami i umiejscawiali je na parapetach. Świece symbolizują modlitwę, dlatego też powinno się je zapalać, kiedy człowiek staje przed Bogiem. Oprócz tego świece to także ofiara wierzącego człowieka. Zapalona świeca podczas modlitwy daje nadzieję, a także zwalcza lęki. Ważne jest, aby przyniesiona poświęcona świeca z cerkwi do domu była wykorzystywana tylko i wyłącznie do celów modlitewnych.

      W tym dniu swoje święto obchodzi także prawosławna młodzież. Dzień ten został ustanowiony w 1992 roku przez Światowe Stowarzyszenie Młodzieży Prawosławnej Syndesmos, zrzeszające ponad 120 organizacji młodzieżowych. Data uroczystości nie jest przypadkowa. Jak na początku był wspomniany fakt przyniesienia do świątyni Jezusa Chrystusa, tak też święto młodzieży w tym dniu oznacza jej symboliczne wejście do wspólnoty prawosławia. Każdy członek Bractwa powinien wsłuchiwać się w dobro i swoją osobą dawać świadectwo dobra wiary prawosławnej w miejscach swojej nauki czy tez pracy, w szkołach, w uczelniach, a także w codziennym życiu.

W trakcie nabożeństwa Wieczornego i po Świątecznej Liturgii dokonywane jest poświęcenie Świec, które zabieramy do swych domów!

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.