brak komentarzy

Plan nabożeństw na luty 2023

Dro­dzy Para­fia­nie, poni­żej pre­zen­tu­je­my roz­kład nabo­żeństw na luty 2023.

Plik do pobra­nia znaj­du­je się tutaj: Plan nabo­żeństw 02.2023

Plan nabożeństw na luty 2023

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.