Pracownia ikonograficzna i konserwacji dzieł sztuki sakralnej przy Parafii Prawosławnej w Krakowie została powołana z błogosławieństwa Arcybiskupa Szymona, Ordynariusza Prawosławnej Diecezji Łódzko – Poznańskiej w 2005 r. Celem jaki przyświecał powołaniu instytucji było i jest  wzbogacanie życia duchowego i kulturalnego wokół krakowskiej parafii. Organizacja pracowni jest dziełem kilku osób, przede wszystkim proboszcza parafii, o. Jarosława Antosiuka, duchowego opiekuna i dyrektora pracowni, oraz Grzegorza i Tatiany Dzierzęgów, absolwentów ASP w Krakowie, doświadczonych ikonografów, konserwatorów dzieł sztuki, pozłotników, malarzy. Kursy ikonograficzne, będące jednym ze statutowych kierunków jej działalności zostały uruchomione w styczniu 2010 roku, we współpracy z Anną Gełdon, absolwentką Historii Sztuki UJ, a także Policealnego Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim.

Od początku Kursy mają charakter otwarty, przyjmując wszystkich Chrześcijan, którzy poprzez ikonę chcą wyrazić swą wiarę, odnaleźć w ikonie drogę do świata przebóstwionego, kolorowej kontemplacji. W przeciągu tych lat w Kursach ikonograficznych wzięło udział kilkadziesiąt osób. Wielu z nich jest z nami związanych do dziś, stali się naszymi przyjaciółmi, miłośnikami i ambasadorami ikonografii i Prawosławia.

Zapisy na nowy rok akademicki 2020/2021

Pracownia ikonograficzna przy Parafii Prawosławnej w Krakowie

W tym roku akademickim wprowadzamy zmiany organizacyjne dotyczące zapisów na kursy. 

 • Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną ([email protected]). 
 • Informacje o kursach można uzyskać pod numerem 12 422 72 77 lub 574478449. 
 • Miejsce na liście jest rezerwowane przy wniesieniu wpisowego w wysokości 200 zł. na konto:
  Bank Pekao SA: 29 1240 4650 1111 0000 5152 1484
  Parafia Prawosławna w Krakowie
  ul. Szpitalna 24, 31-024 Kraków
 • Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: Imię Nazwisko, nr tel., e-mail, opis posiadanego przygotowania plastycznego i doświadczenia pracy z ikoną oraz posługiwania się technikami malarskimi.
  * Przesłanie zgłoszenia z danymi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
  osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na potrzeby Pracowni
   zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.)
 • O wynikach rekrutacji osoby przyjęte na Kursy zostaną powiadomione drogą mailową lub telefonicznie. Miejsce w grupie jest rezerwowane tylko przy wniesieniu opłaty wpisowej. 
 • Przy rezygnacji mniej, niż za miesiąc przed rozpoczęciem zajęć wpisowe jest bezzwrotne i będzie przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych.

Semestr zaczyna się 14 września 2020 roku w trzech grupach (grupy od 8 do 12 osób)

Poniedziałek – grupa średniozaawansowana. 

Wtorek – grupa zaawansowana. 

Środa – grupa początkująca. 

Opłaty: 

• Grupa początkująca – 1500 zł. semestr (z materiałami w pełnym zakresie). 

Opłata jest wnoszona w całości na początku każdego semestru. Wpisowe nie zwiększają kosztów semestru, tylko służą gwarancją miejsca na liście. Opłatę można wnieść osobiście w kancelarii parafialnej lub na konto: Bank Pekao SA: 29 1240 4650 1111 0000 5152 1484. 

Sprawy organizacyjne

Semestr jesienny: od 14 września 2020 r. do 20 stycznia 2021 r. 

Ferie zimowe: od 15 lutego do 28 lutego 2021 r. 

Semestr wiosenny: 1 lutego do 16 czerwca 2021 r. 

W sytuacji gdy zajęcia nie mogą się odbyć z powodu niedyspozycji osoby prowadzącej, z każdą grupą ustalany jest dogodny termin nadrobienia zaległości. 

Jeśli zajęcia się odbyły w wyznaczonym terminie, a uczestnik kursów nie był na nich obecny, zwrot kosztów jest niemożliwy. W wyjątkowych sytuacjach po uzgodnieniu można dołączyć na zajęcia innej grupy. 

Jeśli się powtórzy sytuacja z kwarantanną 

Zajęcia się odbywają online w połączeniu samodzielnej pracy i konsultacji na Skype. 

Prowadzący udostępnia film edukacyjny realizujący program zajęć. 

O wyznaczonej w rozkładzie godzinie grupa się spotyka na Skypie

Zaczynamy od modlitwy

1 godzina – omówienie pracy, korekta na podstawie zdjęć przez udostępnienie ekranu, pytania dotyczące kolejnych etapów, techniki i t.d. 

2 godzina – praca samodzielna. 

3 godzina – omówienie pracy, korekta na podstawie zdjęć przez udostępnienie ekranu, pytania dotyczące kolejnych etapów, techniki i t. D. 

4 godzina – praca samodzielna. 

5 godzina – omówienie pracy, korekta na podstawie zdjęć przez udostępnienie ekranu, pytania dotyczące kolejnych etapów, techniki i t. d. 

Wspólna modlitwa na zakończenie. 

 Program zajęć

Grupa początkująca

I semestr

Teologia i historia ikony

 • Ikona jako wyraz prawdy o Wcieleniu Syna Bożego
 • Świątynia chrześcijańska, ikona w przestrzeni liturgicznej
 • Symboliczny i artystyczny język ikony
 • Historia kultu ikony i obrazoburstwa
 • Ikonografia Jezusa Chrystusa
 • Ikonografia Trójcy Świętej. Problem ukazywania Boga Ojca
 • Ikonografia Matki Bożej
 • Ikona jako Dobra Nowina w świecie współczesnym

Rysunek ikonowy

 • Proporcje ciała człowieka na podstawie antycznych kanonów (kanon Polikleta)
 • Postać stojąca męska bez uwzględnienia szczegółów
 • Postać stojąca żeńska bez uwzględnienia szczegółów
 • Postać siedząca bez uwzględnienia szczegółów
 • Dłonie w kilku układach
 • Stopy w kilku układach
 • Oczy
 • Nos
 • Usta
 • Oblicze, kilka różnych wzorów
 • Powrót do postaci i półpostaci, rysunek na większym formacie na podstawie nowych umiejętności

Technologia

 • Zapoznanie się z materiałami
 • Klasyfikacja pigmentów
 • Gruntowanie i szlifowanie deski
 • Tablice kolorystyczne pigmentów

II semestr

Teologia i historia ikony

 • W ciągu tego semestru będziemy omawiać chronologiczny rozwój ikony od sztuki katakumb do współczesności

Ikona Matki Bożej (prosta ikonografia bez Dzieciątka)

 • Rysunek do ikony Matki Bożej
 • Monochromatyczny szkic, wykonany przy pomocy tempery
 • Ćwiczenia temperą w kolorze poszczególnych fragmentów ikony
 • Ćwiczenia różnych sposobów nakładania tempery
 • Wykonanie ikony Matki Bożej (prosta ikonografia bez Dzieciątka)

Jeśli w grupie początkującej będą wolne miejsca, mogą do niej dołączyć osoby, które chciały kontynuować kurs rysunku, które będą miały bardziej zaawansowane zadania i będą uczestnicy tylko w zajęciach praktycznych.

Grupa średniozaawansowana

I semestr

 • Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy lub ikony Matki Bożej Włodzimierskiej

(cała grupa wybiera jedną ikonę)

Praca nad ikoną uwzględnia wykonanie szkiców przygotowawczych oraz ćwiczeń kolorystycznych poszczególnych fragmentów ikony

II semestr

 • Ikona Archanioła – pełna postać

Praca nad ikoną uwzględnia wykonanie szkiców przygotowawczych oraz ćwiczeń kolorystycznych poszczególnych fragmentów ikony

Grupa zaawansowana

Z grupą zaawansowaną ikonografię uzgadniamy indywidualnie

Praca nad ikoną uwzględnia wykonanie szkiców przygotowawczych oraz ćwiczeń kolorystycznych poszczególnych fragmentów ikony