Pracownia ikonograficzna i konserwacji dzieł sztuki sakralnej przy Parafii Prawosławnej w Krakowie została powołana z błogosławieństwa Arcybiskupa Szymona, Ordynariusza Prawosławnej Diecezji Łódzko – Poznańskiej w 2005 r. Celem jaki przyświecał powołaniu instytucji było i jest  wzbogacanie życia duchowego i kulturalnego wokół krakowskiej parafii. Organizacja pracowni jest dziełem kilku osób, przede wszystkim proboszcza parafii, o. Jarosława Antosiuka, duchowego opiekuna i dyrektora pracowni, oraz Grzegorza i Tatiany Dzierzęgów, absolwentów ASP w Krakowie, doświadczonych ikonografów, konserwatorów dzieł sztuki, pozłotników, malarzy. Kursy ikonograficzne, będące jednym ze statutowych kierunków jej działalności zostały uruchomione w styczniu 2010 roku, we współpracy z Anną Gełdon, absolwentką Historii Sztuki UJ, a także Policealnego Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim.

Od początku Kursy mają charakter otwarty, przyjmując wszystkich Chrześcijan, którzy poprzez ikonę chcą wyrazić swą wiarę, odnaleźć w ikonie drogę do świata przebóstwionego, kolorowej kontemplacji. W przeciągu tych lat w Kursach ikonograficznych wzięło udział kilkadziesiąt osób. Wielu z nich jest z nami związanych do dziś, stali się naszymi przyjaciółmi, miłośnikami i ambasadorami ikonografii i Prawosławia.

W przyjętym przez nas toku pracy, Kursy składają się z trzech semestrów.

Semestr I ma charakter przygotowawczy i jego program zawiera następujące etapy:

– zapoznanie się z technologią malarstwa ikonowego

– podstawowe zagadnienia z Teologii Ikony, Prawosławnej Liturgiki, Histrorii Kościoła,

– elementy rysunku ikonowego,

– ćwiczenia warsztatowe w technice tempery jajecznej (detale architektoniczne, pejzaż, modelunek szat)

– przygotowanie deski i rysunku pod przyszłą ikonę.

Semestr II poświęcony jest pracy nad ikoną Bogurodzicy. Zajęcia są prowadzone dwutorowo. Obok zajęć praktycznych kursanci uczestniczą w wykładach dotyczących ikonografii przedstawień Maryjnych.

Semestr III to praca nad ikoną ikon: Acheiropita (w jęz. cerkiewnosłowiańskim „Nierukotwornyj Obraz”, czyli “nie ręką ludzką uczyniony”), wizerunek Oblicza Chrystusowego, powstałego cudownie na chuście (Mandylion, po słowiańsku „Ubrus”), podobnie jak jego odwzorowanie na ceramice (Keramion, Keramida, słowiańskie „Czrepije”). Mimo formalnej prostoty (Oblicze z nimbem krzyżowym, przysługującym wyłącznie Chrystusowi, wpisane w krągłą aureolę lub bez niej), przedstawienie to prowadzi uczestników kursu w samo sednum paradoksu ikony i stawia przed karkołomnym wyzwaniem: odzwierciedlenia kolorem i kształtem, zamkniętą, ograniczoną do deski kompozycją, nie tylko Boskiej chwały, ale samej Boskiej Osoby.

Osoby, które chciałyby kontynuować pracę nad ikoną po ukończeniu programowych trzech semestrów mogą dołączyć do grupy zaawansowanej, gdzie mają możliwość pracy w indywidualnym tempie pod opieką osób prowadzących kursy. Program i tematyka pracy dla tej grupy jest ustalana oddzielnie na każdy semestr.

Ikony wykonane podczas Kursów są poświęcane uroczyście podczas nabożeństwa w krakowskiej cerkwi.

Semestr obejmuje 90 godzin zajęć. Terminy spotkań ustalane są na początku każdego semestru. Zajęcia odbywają się dla każdej grupy raz w tygodniu po 5-6 godz.

Pracownia zapewnia wszystkie niezbędne do pracy materiały.

W ramach podwyższania umiejętności warsztatowych dwa razy w roku odbywają się tygodniowe kursy pozłotnictwa.

Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu:

  • grupa początkująca: czwartki w godz. 16.30 – 21.30
  • średniozaawansowana: wtorki w godz. 16.30 – 21.30
  • grupa zaawansowana: soboty w godz. 10.00 – 16.00

Zapisy na nowy semestr!
 Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną ( [email protected]) lub osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 10 – 12 w kancelarii parafialnej (Kraków, ul. Szpitalna 24). Zgłoszenie  powinno zawierać następujące informacje: Imię Nazwisko, nr tel., e-mail, opis posiadanego przygotowania plastycznego i doświadczenia pracy z ikoną oraz posługiwania się technikami malarskimi. O wynikach rekrutacji osoby przyjęte na Kursy zostaną powiadomione drogą mailową lub telefonicznie.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE i ZAPISY :
ks. Jarosław Antosiuk – proboszcz
tel. (+48) 12 422 72 77  e-mail: [email protected]; [email protected]