brak komentarzy

Jerzy Nowosielski – kolejna rocznica…

21 lutego minęła dziewiąta rocznica śmierci prof. Jerzego Nowosielskiego. Wspomnienia tego wielkiego człowieka rozpoczęliśmy w Krakowie od nabożeństwa Panichidy, sprawowanego przy jego grobie. Modlitwie przewodniczył przyjaciel zmarłego – ks. mitrat Henryk Paprocki, a oprawę muzyczną zapewnił Chór Katapietasma.
Kolejnym wydarzeniem, jakie posłużyło upamiętnieniu osoby Profesora była przygotowana w krakowskiej cerkwi Akademia „Ikona i abstrakcja”. Licznie zebranych uczestników przywitał proboszcz krakowskiej parafii – ks. Jarosław Antosiuk. Zaproszeni prelegenci wygłosili niezwykle ciekawe prelekcje: ks. Henryk Paprocki „Abstrakcja w rozumieniu Nowosielskiego”, dr. Krystyna Czerni „Malarska dwujęzyczność Nowosielskiego. Między abstrakcja a ikoną”, dr. Irina Tatarova „Myśl Nowosielskiego o ikonie”, Witalii Michalczuk „Abstrakcja w ikonie”, Łukasz Hajduczenia „Abstrakcja w dawnej muzyce cerkiewnej”. Wykłady były przeplatane koncertem Muzyki Cerkiewnej w wykonaniu męskiego Chóru Katapietasma pod dyrekcja Łukasza Hajduczeni. Akademia została zorganizowana w Kaplicy Refektarzowej krakowskiej cerkwi z polichromiami i ikonostasem autorstwa Jerzego Nowosielskiego. Podczas Akademii były prezentowane oprócz zbiorów Parafii Prawosławnej w Krakowie, obrazy udostępnione przez Fundację Nowosielskich/ Galeria Starmach. Wśród zebranych gości był obecny również sam Andrzej Starmach. Akademia zakończyła się gromkimi brawami. Ze swej strony zapraszamy na kolejne, miejmy nadzieję równie udane spotkania, które są i będą w przyszłości efektem nawiązanej współpracy pomiędzy Muzeum Ikon w Warszawie i Centrum Sztuki Sakralnej im. Jerzego Nowosielskiego, działającym przy Parafii Prawosławnej w Krakowie.

Zostaw komentarz

Musisz być $ slogged w$ S , aby dodać komentarz.