Decyzją arcybiskupa Szymona, ordynariusza diecezji łódzko – poznańskiej z dniem 1 listopada 2012 roku przy Parafii Prawosławnej w Krakowie zostało powołane Centrum Sztuki Sakralnej im. Jerzego Nowosielskiego. Celem działalności centrum będzie propagowanie w szerokim zakresie sztuki sakralnej: ikonografia, muzyka cerkiewna, muzeum zabytków sakralnych, dokumentowanie i opieka nad spuścizną twórczości o tematyce sakralnej zmarłego Prof. Jerzego Nowosielskiego, przy części której właścicielem Praw Autorskich jest Parafia Prawosławna w Krakowie.

Podstawowe funkcje, jakie będzie pełnił nowo powołany ośrodek to:

 • galeria sztuki prezentująca w naturalnym otoczeniu sakralnym znajdujące się w posiadaniu parafii obrazy-ikony autorstwa Jerzego Nowosielskiego;
 • z czasem po adaptacji piwnic dostępna stanie się powierzchnia ekspozycyjna, w której możliwe będzie organizowanie wystaw czasowych ze zbiorów zewnętrznych,
 • muzeum eksponujące zabytkowe utensylia i szaty liturgiczne
 • pracownia ikonograficzna i konserwacji dzieł sztuki sakralnej prowadząca warsztaty i konkursy ikonograficzne, wykonująca zlecone prace konserwatorskie oraz ikony na zamówienie, również reprodukcje prac prof. Jerzego Nowosielskiego
 • ośrodek edukacyjny, którego poszczególne działania skierowane będą do różnych grup wiekowych i opierać się będą na autorskich programach edukacyjnych (lekcje pokazowe ikonografii, aktywne zwiedzanie cerkwi, warsztaty śpiewu cerkiewnego, pokazy multimedialne, projekcje filmów)
 • punkt startowy tras turystycznych po Krakowie i Małopolsce „śladami Nowosielskiego”, „śladami ikon”
 • centrum koordynacyjne działań naukowych (badania, konferencje, panele dyskusyjne), kulturalnych (koncerty, festiwale, wystawy), edytorskich (periodyk, www, wydawnictwa okolicznościowe), projektów interdyscyplinarnych
 • sklep-księgarnia: punkt dystrybucji materiałów zaopatrzenia ikonografów (deski, pędzle, farby), sprzedaż książek i pamiątek (reprodukcje dzieł sakralnych Jerzego Nowosielskiego)
 • czytelnia-mediateka (pozycje dot. historii prawosławia, teologii prawosławnej, sztuki ikony, twórczości i osoby Jerzego Nowosielskiego) – teksty, obrazy, muzyka, filmy

Działalność ośrodka będzie musiała być dostosowana do warunków lokalowych siedziby parafii i rozwijać się będzie w miarę prowadzonych remontów i adaptacji. Centralne miejsce (dosłownie i w przenośni) w budynku przy ul. Szpitalnej 24 zajmuje cerkiew – ona pełni i pełnić będzie nadal rolę duchowego motoru przedsięwzięcia. Powyżej cerkwi znajduje się kaplica refektarzowa, która okazjonalnie może pełnić funkcje sakralne, przede wszystkim jednak będzie to sala ekspozycyjna twórczości Nowosielskiego (tu znajduje się dedykowana dla tej kaplicy polichromia wykonana na drewnie, ikonostas swego czasu wykonany do cerkwi w Orzeszkowie oraz zdjęta i transponowana polichromia z sieni na parterze budynku).
Podwórze stanowi rezerwę rozwojową dla ośrodka – kubatura w przyszłości budowanej oficyny może być znaczna, jej wnętrze zaaranżowane dowolnie, umożliwiając np. ruchome podziały przestrzeni. Wówczas ośrodek będzie mógł organizować samodzielnie duże konferencje i wystawy czasowe, przy tym ilość powierzchni umożliwiałaby jednoczesne prowadzenie wielu rodzajów działalności.