Święta Liturgia w Zakopanem

Dnia 30.11.2019 roku o godzinie 10.00 odbyła się Święta Liturgia w kaplicy na Jaszczurówce w Zakopanem. Po mimo lekkiego mrozu i śniegu na nabożeństwo przybyli wierni zamieszkujący Zakopane i okoliczne miejscowości. Dzięki uprzejmości naszej pani starościny, po Świętej Liturgii odbyła się wspólna agapa. Chór pod dyrekcją m. Zofii Bielawskiej wsparli goście...

Kontynuuj czytanie

Biskup Atanazy w naszej parafii

W dniach 26 – 27. 10. 2019 r. krakowską parafię odwiedził Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy Biskup Łódzki i Poznański. Władyka przewodniczył sobotnio niedzielnym nabożeństwom. W niedzielę na Świętej Liturgii po odczytaniu fragmentu Ewangelii Władyka wygłosił homilię, w której zaznaczył jak ważne są relacje z durgim człowiekiem przyrównując do ziarna, które...

Kontynuuj czytanie

Święta Liturgia w Zakopanem

Dziękować Bogu po raz kolejny została odprawiona Święta Liturgia w kaplicy na Jaszczurówce w Zakopanem. Wielką radością jest fakt, że prawie wszyscy przystąpili do Sakramentu Eucharystii. Po wspólnej modlitwie odbyła się skromna agapa. zdjęcia: lektor Daniel Grygiewicz, m. Zofia Bielawska

Kontynuuj czytanie

Krakowskie Ekumeniczne Dni Biblijne

Dnia 16.10.2019 roku w ramach Krakowskich Ekumenicznych Dni Biblijnych odbyło się spotkanie poświęcone „Objawieniu w Świętej Liturgii”. Po Akatyście ks. Marcin Bielawski przygotował referat na wyżej wymieniony temat, w którym przedstawił historyczne, liturgiczne oraz symboliczne znaczenie Świętej Liturgii z uwzględnieniem fragmentów poszczególnych perykop z Pisma Świętego.

Kontynuuj czytanie

Molebien w intencji rozpoczynającego się Roku Akademickiego

06.10.2019 roku po Świętej Liturgii odbył się molebien w intencji rozpoczynającego się Roku Akademickiego. Modliliśmy się o Boże błogosławieństwo dla młodzieży rozpoczynającej naukę na studiach. Prosiliśmy Boga o pomoc w przyswajaniu wiedzy i zastosowaniu jej w praktyce. Prośby do Boga kierowaliśmy również za wykładowców, aby przekazywana przez nich wiedza trafiała...

Kontynuuj czytanie

Spotkania studentów w krakowskiej parafii

W dniu dzisiejszym odbyła się oficjalna inauguracja Roku Akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uroczystość rozpoczęła się od wykonania przez Chór Akademicki UJ „Camerata Iagellonica” pieśni „Gaude Mater Polonia”. Następnie rektor uczelni przywitał wszystkich zebranych gości oraz wygłosił przemowę. Po uroczystej immatrykulacji studentów z pierwszego roku odbył się pierwszy w semestrze wykład inauguracyjny...

Kontynuuj czytanie