NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO TYGODNIA I PASCHALNE БОГОСЛУЖЕНИЯ СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ И СВЯТОЙ ПАСХИ

11.04.2017

Wtorek

WIELKI TYDZIEŃ СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

Liturgia uprzednio poświęconych Darów

Godz. 900

13.04.2017

Czwartek

Ostatnia Wieczerza (Воспоминание Tайной Bечери)

Liturgia św. Bazylego W. (Св. Литургия)

Godz. 900

Jutrznia z czytaniem 12 Ewangelii pasyjnych

(Утрения с чтением 12 Евв. Св. Страстей Господних)

Godz. 1700

14.04.2017

Piątek

Wielki Piątek. Nieszpory z adoracją Św. Całunu i Jutrznia 

(Вечерня с выносом Плащеницы и Утрения)

Godz. 1700

15/16.04.2017

Wielka Sobota

Św. Liturgia (Св. Литургия)

Godz. 900

Święcenie Paschy (Освящение Пасок)

Godz.:1100

120013001400

Spowiedź (Исповедь)

Godz. 2200

PASCHA (СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ)

Jutrznia i Św. Liturgia (Утрения и Пасхальная Литургия)

Po św. Liturgii święcenie paschy (Освящение Пасок)

Godz. 2330

16.04.2017

Niedziela

Paschalna Św. Liturgia (Божественная Литургия)

Godz. 1030

17.04.2017

Poniedziałek

Poniedziałek Paschy

Św. Liturgia (Божественная Литургия)

Godz. 1000

18.04.2017

Wtorek

Wtorek Paschy

Św. Liturgia (Божественная Литургия)

Godz. 900

22.04.2017

Sobota

Całonocne Czuwanie (Всенощное Бдение)

Godz. 1700

23.04.2017

Niedziela

 Antypascha. O Tomaszu

Św. Liturgia (Божественная Литургия)

Godz. 1000

25.04.2017

Wtorek

RADONICA. Paschalne Nabożeństwo za zmarłych Św. Liturgia
i panichida (Радоница. Пасхальное поминовение усобших – Божественная Литургия, Панихида) O godz. 17 spotykamy się na Cmentarzu przy ul. Prandoty

Godz. 900

Spowiedź – odbywa się po każdym nabożeństwie wieczornym oraz godzinę przed każdym nabożeństwem porannym.

 Święcenie pokarmów – odbywa się w Wielką Sobotę o godzinach 1100120013001400 oraz w Niedzielę Pasch o godz. 300 i 1130.

 Główne Nabożeństwo Paschalne z Procesją rozpoczyna się w Wielką Sobotę (15 kwietnia) o godz. 2330. Druga Liturgia Paschalna rozpocznie się w Niedzielę o godz. 1030.

 Исповедь – совершается после каждого вечернего богослужения и за час до каждого утреннего богослужения.

 Освящение Пасок и Куличей будет совершаться в Великую Субботу в 1100   1200 1300 1400 и в конце Пасхалных Богослужении в Воскресение в 300 i 1130.

 Главное Пасхальное Богослужение с Крестным Ходом начинается в Великую Субботу (15 апреля) в 2330. Вторая Пасхальная Литургия начнется в Воскресение (16 апреля) в 1030.